A ATMOSFERA

Aquí podedes atopar material que vos axude a ampliar os vosos coñecementos sobre a atmosfera, material para facer traballos, e o mesmo tempo atoparedes respotas a preguntas como: "Como é a atmosfera terrestre?", "Como se producen os fenómenos metereolóxicos?", "Por que é tan importante a atmosfera?", "Que efectos ten a contaminación do aire?",... ESPERO QUE VOS SIRVA DE AXUDA.

Manuel Ramos Iglesias


lunes, 31 de mayo de 2010

A atmosfera

A atmosfera.
É a capa gasosa que rodea á Terra.
O aire: É unha mestura de varios gases, que se encontran en distintas proporcións.
Nitróxeno (78%).
Osíxeno (21%).
Vapor de auga (0% - 7%).
Dióxido de carbono (0,033%)
Outros gases ( argon, helio, neon, ozono,...) (0,94%).
Partículas en suspensión.
Po atmosférico.
Características da atmosfera.
Cor.
Presión atmosférica: Forza que exerce a masa de aire que rodea á Terra sobre toda a superficie dos corpos.
Temperatura do aire.
Estructura da atmosfera.
Exosfera.
Comeza aos 500 quilómetros de altitude.
Ten gases atmosféricos enrarecidos.
Pode alcanzar os 10 000 quilómetros de altitude.
Termosfera ou ionosfera.
Localízase entre os 80 e os 500 quilómetros de altitude.
Os seus gases están enrarecidos.
Absorbe as radiacións solares máis enerxéticas e prexudiciais, transformándoas en calor.
A temperatura desta zona da atmosfera é alta.
Mesosfera.
Localízase entre os 50 e os 80 quilómetros de altitude.
Os gases non absorben as radiacións solares.
A temperatura desta zona descende ata os 90 graos baixo cero.
Estratosfera.
Localízase entre os 12 e os 50 quilómetros de altitude.
Cara á metade desta zona localízase:
Capa de ozono, que absorbe as radiación ultravioleta e quéntase.
Troposfera.
Ocupa os 12 primeiros quilómetros de altitude.
Aquí a atmosfera acada a súa máxima densidade.
Contén as tres cuartas partes do aire atmosférico.
Nesta capa teñen lugar tódolos fenómenos meteorolóxicos.
A súa temperatura varía desde os 15 graos centígrados na parte inferior ata os 60 graos centígrados baixo cero na súa parte superior.
Horror ao baleiro ou presión atmosférica.
«Horror ao baleiro» da natureza.
Galileo, Torricelli e a presión atmosférica.
Experimentos de Torricelli e de Pascal.
O vento.
É a circulación ou movemento do aire na troposfera.
¿Como se producen os ventos?
Quecemento do aire.
Ascenso do aire.
Borrascas.
Descenso do aire.
Anticiclóns.
Auga na atmosfera.
Hidrometeoros: Son os fenómenos que teñen lugar na troposfera e que están relacionados coa auga.
Formación das nubes e as precipitacións.
Evaporación.
Condensación.
Precipitacións.
Chuvia.
Sarabia.
Neve.
Orballo.
Xeada.
O tempo atmosférico e o seu estudio: Chamámoslle tempo atmosférico ao estado da atmosfera nun momento dado e nunha zona determinada.
Os meteorólogos.
A meteoroloxía.
O clima: É o conxunto de fenómenos meteorolóxicos que caracterizan a unha determinada rexión durante un longo período.
Climograma:É a gráfica onde se poden representar os datos do tempo atmosférico.
Temperatura.
Instrumentos meteorolóxicos.
Termómetro: Mide a temperatura.
Pluviómetro: Mide o volume das precipitacións.
Higrómetro: Mide a humidade atmosférica.
Anemómetro: Mide a velocidade do vento.
Cataventos: Sinala a dirección do vento.
Barómetro: Mide a presión atmosférica.
A atmosfera e a regulación da temperatura.
Radiación infravermella.
Efecto invernadoiro.
Quecemento superficial.
Emisión de raios infravermellos.
Absorción das radiacións infravermellas.
A atmosfera como escudo.
Protección das radiacións solares prexudiciais (efecto filtro).
Protección dos impactos dos meteoritos.
Atmosfera e os seres vivos.
Atmosfera e o ser humano.
Contaminación.
Contaminación atmosférica.
Principais substancias contaminantes.
Os gases.
É o CO2 un problema?
As partículas.
Contaminación acústica.
Contaminación luminosa.
Efectos da contaminación.
No clima.
Na biosfera.
Na saúde das persoas.
Nos materiais.

lunes, 20 de octubre de 2008

Glosario: A atmosfera

- Aire.
- Anemómetro.
- Argon
- Atmosfera.
- Barómetro.
- Cataventos.
- Chuvia.
- Clima.
- Climograma.
- Contaminación (atmosférica, acústica e luminosa).
- Dióxido de carbono.
- Efecto invernadoiro.
- Estratosfera.
- Furacán.
- Galileo.
- Helio.
- Higrómetro.
- Mesosfera.
- Meteorólogo.
- Meteoroloxía.
- Néboa.
- Neon.
- Neve.
- Nitróxeno.
- Osíxeno.
- Ozono.
- Pluviómetro.
- Precipitación.
- Presión atmosférica.
- Radiación infravermella.
- Sarabia.
- Tempo atmosférico.
- Termómetro.
- Termosfera.
- Tifón.
- Tormenta.
- Tornado.
- Troposfera.
- Vapor de auga.
- Vento.
- Xeada.
- Xeosfera.

viernes, 3 de agosto de 2007

Gases de invernadoiro: AnimaciónPor primeira vez obsérvanse os gases de invernadoiro , nunha animación satelital.

O clima do futuroClima, o seu futuro e repercusións da contaminacion.

Cambio climático: consecuenciasConsecuencias que pode acarrear o cambio climático.